Khi bị giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều

Khi bị nghiệp đoàn hoặc công ty cố tình giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều. Các bạn sẽ làm gì?

Căn cứ theo pháp luật, việc giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều của thực tập sinh là hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, khi bị giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều các bạn có quyền yêu cầu công ty và nghiệp đoàn trả lại cho mình. Nếu như công ty và nghiệp đoàn mượn cớ gia hạn visa hay này nọ thì các bạn cần nắm được những điều cơ bản sau đây:

Nên nhớ rằng việc giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều để gia hạn visa hoặc chuyển đổi visa. Trên nguyên tắc chỉ được giữ một ngày, tức là ngày đi trình lên cục xuất nhập cảnh, sau đó phải trả lại cho người lao động. Tuy nhiên, khi đi lấy thẻ ngoại mới ,cần hộ chiếu và thẻ ngoại kiều để trình cục một lần nữa, do đó nhiều nghiệp đoàn thường giữ luôn. Điều này dẫn đến một bất lợi rất lớn cho các bạn thực tập sinh khi muốn chuyển sang một công ty khác theo dạng visa đặc định 1.

Nếu như nghiệp đoàn nhất quyết không trả lại hộ chiếu và thẻ ngoại kiều thì các bạn có thể gửi cho công ty và nghiệp đoàn đoạn văn bản dưới đây. Trích trong luật thực tập sinh trang 296. Nên gửi cho cả công ty và nghiệp đoàn các bạn nhé.

第3 旅券・在留カードの保管等の禁止

○ 技能実習生の旅券や在留カードの保管や外出等の私生活の自由の制限は、技能実

習生の国内における移動を制約することで実習実施者における業務従事の強制等の

問題を引き起こし、技能実習生の自由意思に反した人権侵害行為を惹起するおそれ

があり、こうした行為から技能実習生を保護することが必要とされています。

○ このため、技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員

が、技能実習生の旅券や在留カードを保管することは、技能実習生の同意の有無や

理由によらず、禁止されています。

特に、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券や在留カードを保管した場合には、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法第111条

第5号)。

 

Tạm dịch như sau:

Nghiêm cấm giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều.

○ Hạn chế quyền tự do đời sống riêng tư của thực tập sinh, bằng cách giữ hộ chiếu thẻ ngoại kiều của thực tập sinh và hạn chế việc ra ngoài của thực tập sinh kỹ năng. Đây là việc làm trái với ý nguyện của thực tập sinh, gây ra vấn đề vi phạm nhân quyền. Do đó cần phải bảo vệ thực tập sinh kỹ năng khỏi những hành vi này.

○ Vì lý do này, người thực hiện đào tạo thực tập sinh kỹ năng, người giám sát đào tạo, hoặc cán bộ,  nhân viên  thực hiện hành vi giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều của thực tập sinh là việc không được phép dù có hay không sự đồng ý của thực tập sinh.

Đặc biệt, nếu giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều trái ý muốn của thực tập sinh thì người giữ phải lĩnh hình phạt (phạt tù từ 6 tháng trở xuống hoặc phạt 300.000 yên trở xuống)

(Điều 111 khoản 5).

Kết luận: Khi bị giữ hộ chiếu và thẻ ngoại kiều thì các bạn cứ tự tin mà đòi nhé. Dù cho nghiệp đoàn có nói là đang giữ để xin visa thì việc lấy lại hộ chiếu và thẻ ngoại kiều là quyền tự do của các bạn.

Khi các bạn đã nắm được các điều luật thì không có nghiệp đoàn hay công ty nào có thể làm khó các bạn cả.

Nếu như công ty và nghiệp đoàn vẫn nhất quyết không trả thì các bạn có thể nhờ OTIT(cơ quan hỗ trợ thực tập sinh kĩ năng) can thiệp. Số điện thoại liên hệ là: 0120-250-168 ( hỗ trợ tiếng việt).

Với một số bạn bộ đội đã ra khỏi công ty thì chỉ cần vào đây để tải thư này về in ra và gửi cho công ty các bạn đã từng làm là các bạn có thể nhận lại hộ chiếu và thẻ ngoại kiều.

cách viết:

Hướng dẫn in tài liệu tại konbini:

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết bạn có thể quan tâm:

Cách đăng ký MB Bank khi đang ở nước ngoài

Các sản phẩm nên mua tại Nhật