Đặt lệnh Mua Cổ Phiếu Qua App VPS SmartOne

Đặt lệnh Mua Cổ Phiếu Qua App VPS SmartOne

Bước 1: Tại màn hình chính của app VPS SmartOne, bạn click vào biểu tượng khoanh tròn có từ “Mua”. NĐT lưu ý kiểm tra xem số Tiền có thể mua trong tài khoản là bao nhiêu trước khi thực hiện lệnh đặt mua cp.

Bước 2: Bạn nhập mã chứng khoán tức Mã Ck muốn mua gồm 3 ký tự, nhớ kiểm tra kỹ mã Cổ Phiếu đã chính xác hay chưa. Nhập “Giá” tức giá muốn mua, nhập “Khối lượng” CP muốn mua. Cuối cùng là nhập mã PIN mà NĐT đã thiết lập trong phần bảo mật tài khoản (6 chữ số) để xác thực giao dịch.

Bước 3: Bạn nhấn nút ĐẶT LỆNH để hoàn tất việc đặt lệnh và chờ đợi xem có mua được cổ phiếu với giá và khối lượng mong muốn hay không.

Bước 4: Bạn có thể vào phần thông báo của tài khoản hoặc thông báo nổi trên màn hình chính để biết kết quả nếu khớp lệnh thành công trả về.

Mở tài khoản chứng khoán VPS

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS online 

Sửa Lệnh Đặt Mua Cổ Phiếu Qua App VPS SmartOne

Đây là thao tác nhằm điều chỉnh giá mua cổ phiếu (tăng hoặc giảm giá) và khối lượng cp so với lệnh đã đặt gần đây trong phiên nhưng vẫn chưa khớp.

Bước 1: Tìm đến TAB Sổ Lệnh Trên Menu ngang màn hình, Tại mục Lệnh trong ngày, chọn lệnh mua cổ phiếu đang trong trạng thái “Chờ khớp

Bước 2: Bạn Click chọn “Sửa lệnh” để bắt đầu việc thay đổi giá mua và khối lượng cổ phiếu theo mong muốn.

Bước 3: Bạn nhập “Giá sửa” và “KL sửa” kèm mã PIN (6 chữ số) để xác nhận bảo mật tài khoản khi đặt lệnh.

Bước 4: Bạn nhấp vào nút Sửa Lệnh Để Hoàn thành thao tác.

Bước 5: Nhận thông báo gửi lệnh thành công Bạn cần Nhấn nút “Đồng Ý” để xác nhận.

Bạn có thể vào phần thông báo của tài khoản hoặc thông báo nổi trên màn hình chính để biết kết quả nếu khớp lệnh thành công trả về.

Mở tài khoản chứng khoán VPS

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS online