Thông tin khuyến mãi học bằng lái xe nội trú

Thông tin khuyến mãi học bằng lái xe nội trú.

Chắc ai đó sẽ cần!

Link check thông tin:

最短14日間の合宿免許 自炊プランなら168,000円〜

1. kích vào phần thông tin khuyến mãi (キャンペーン情報)

2. Chọn khuyến mãi phù hợp (thời gian, địa điểm, giá tiền)

3. Kích vào nút tạm đăng ký(仮申し込み)

4. Nhập thông tin của bạn và chờ đợi phản hồi.

Chúc các bạn thành công!